Obnova kostela Andělů strážných

V průběhu roku 2014 bylo možné podniknout díky finančním prostředků z Programu rozvoje venkova, příspěvku Arcibiskupství pražského a Města Kostelec nad Černými Lesy  další  výraznější krok k obnově významného kulturního dědictví ve městě.

Na místním kostele sv. Andělů strážných  došlo k opravě fasády věže a obnově přilehlého prostranství (severní a západní strana kostela). Záměr bylo navázat na provedené předchozí etapy celkové obnovy kostela (2004-2009 - Odvedení dešťové vody a vysoušení zdiva, obnova stropů, obnova vnitřních omítek a výmalba)

Po postavení lešení  byly sejmuty nesoudržné omítky, dožilé oplechování říms a prověřen stav střešní krytiny věže kostela. Závažným zjištěním byl místy až havarijní stav kamenných pískovcových prvků. Staré omítky byly za dohledu pracovníků NPÚ opět v narušených místech opraveny a doplněny novými. Fasáda byla sjednocena vápenným nátěrem dle stávající barevnosti. Na západní straně kostela (u průčelí) byla v místech narušení,lokálně přeložena mozaiková dlažba, vznikl bezbariérový vstup do kostela.

Na severní straně lodi kostela byla provedena obnova prostranství. Došlo zde k  výměně zahradních obrubníků, úpravě terénu, doplnění ornice a  vysetí trávníku. 

E-mail na pana faráře: farnostkostelec@gmail.com

Pro komunikaci s webmastery ohledně webu, čerstvé novinky, změny a podobně, které chcete dát na web můžete posílat na následující adresu.
Případné změny budeme konzultovat s panem farářem, možná by bylo dobré vyžádat si od pana faráře souhlas podávat informace (požadavky) přímo na nás, aby se komunikace zjednodušila.

E-mail na webmastry: info@farnostkostelec.cz

Číslo farního účtu pro případnou podporu a dary:  426287379/0800

Děkujeme

Kontakt

Římskokatolická farnost Kostelec nad Černými Lesy administrátor Jaroslav Lízner Nám. Smiřických 23 281 63 Kostelec nad Černými Lesy 731 128 512
321 697 370 (nejsou vidět zmeškané hovory)