Záchrana varhan kostelecké farnosti

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

V květnu 2011 byla prostřednictvím MAS Podlipansko podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na záchranu varhan v naší farnosti v Olešce a ve Viticích.
Náš projekt "Záchrana varhan kostelecké farnosti" byl vybrán k realizaci a koncem roku 2011 byla podepsána dohoda na SZIFu.
V březnu a dubnu 2012 proběhl výběr zhotovitele.
Vlastní práce na záchraně obou varhan byly zahájeny počátkem června 2012.
Práce by měly být ukončeny po prázdninách. Můžeme se tak těšit, že s novým školním rokem zazní na obou kůrech zachráněné varhany.

Jako dodavatel byl vybrán Martin Tvarůžka, varhanář z Bílovce.
Odborný dohled zajišťuje Štěpán Svoboda, organolog Arcidiecéze pražské,
z jehož webu byly s jeho souhlasem převzaty některé texty a obrázky.
Stránka pana Štěpána Svobody o renovaci našich varhan je zde.

 

Varhany v Olešce

Varhany ve Viticích

E-mail na pana faráře: farnostkostelec@gmail.com

Pro komunikaci s webmastery ohledně webu, čerstvé novinky, změny a podobně, které chcete dát na web můžete posílat na následující adresu.
Případné změny budeme konzultovat s panem farářem, možná by bylo dobré vyžádat si od pana faráře souhlas podávat informace (požadavky) přímo na nás, aby se komunikace zjednodušila.

E-mail na webmastry: info@farnostkostelec.cz

Číslo farního účtu pro případnou podporu a dary:  426287379/0800

Děkujeme

Kontakt

Římskokatolická farnost Kostelec nad Černými Lesy administrátor Jaroslav Lízner Nám. Smiřických 23 281 63 Kostelec nad Černými Lesy 731 128 512
321 697 370 (nejsou vidět zmeškané hovory)