01 Tvůrce tvoří tak, že se dává

 

Na počátku bible, hned v prvních kapitolách knihy Genesis je nádherná báseň o stvoření. Dává nám poznat, jakou představu o Bohu měl autor této básně, napsané někdy v době krále Davida, asi 1000 let před Kristem. Tato báseň mi nepodává informaci o tom, jak vznikl svět, ale o tom, kdo za tímto světem stojí, jak autor této básně vidí jeho Původce. Autor vychází z toho, že na počátku všech stvořených věcí nebylo ani nebe ani země, byl pouze Bůh, ono absolutní bytí bez počátku a bez konce.

Začněme od prvního verše knihy Genesis:

 

1,1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

2 Země byla pustá a prázdná …

3 I řekl Bůh:  „Buď světlo!“

A bylo světlo.

4 Viděl, že světlo je dobré.

9 I řekl Bůh: „Nahromaďte se vody … a ukaž se souš!“

A stalo se tak …

10 Viděl, že to je dobré.

11 Bůh také řekl: „Zazelenej se země zelení…!“

A stalo se tak…

12 Bůh viděl, že to je dobré.

14  I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě…“

A stalo se tak.

18 Viděl, že to je dobré.

21  I stvořil Bůh … rozmanité druhy… živočichů …

Viděl, že to je dobré.

25  Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře …

Viděl, že to je dobré.

 

Vidíme, že Tvůrce tvoří svým slovem, tedy ze sebe. Tvoří tak, že se dává. A to, co dává, je dobré.

Vidíme, že Tvůrci je vlastní dávání, dokonce dávání se. Musí tedy v něm být ten, kdo dává i ten, kdo přijímá. Tvůrce je tedy společenství. Představuje společenství, dávající si navzájem dobro. Jestliže my, lidé, nazýváme postoj chtění a konání dobra pro druhého člověka láskou, pak můžeme říci spolu s apoštolem Janem (1J 4,8.16):

 

„Tvůrce, Bůh, je láska.“

 
 

 

E-mail na pana faráře: farnostkostelec@gmail.com

Pro komunikaci s webmastery ohledně webu, čerstvé novinky, změny a podobně, které chcete dát na web můžete posílat na následující adresu.
Případné změny budeme konzultovat s panem farářem, možná by bylo dobré vyžádat si od pana faráře souhlas podávat informace (požadavky) přímo na nás, aby se komunikace zjednodušila.

E-mail na webmastry: info@farnostkostelec.cz

Číslo farního účtu pro případnou podporu a dary:  426287379/0800

Děkujeme

Kontakt

Římskokatolická farnost Kostelec nad Černými Lesy administrátor Jaroslav Lízner Nám. Smiřických 23 281 63 Kostelec nad Černými Lesy 731 128 512
321 697 370 (nejsou vidět zmeškané hovory)