Tříkrálová sbírka 2022 výzva k účasti

Milí přátelé, zvu k účasti na tříkrálové sbírce.

Kdo by chtěl a mohl, má možnost se do ní zapojit jako vedoucí skupinky se svými dětmi.

Mohou chodit i skupinky dospělých. Mohou být také vedoucí a děti (třeba z náboženství). 

Dobrovolníci pro tuto službu ať se přihlásí u mne

Pán Bůh zaplať
farář Jaroslav Lízner

Telefon: 731 128 512

Milí přátelé, zvu k účasti na tříkrálové sbírce.
Kdo by chtěl a mohl, má možnost se do ní zapojit jako vedoucí skupinky se svými dětmi.
Mohou chodit i skupinky dospělých. Mohou být také vedoucí a děti (třeba z náboženství). 
Dobrovolníci pro tuto službu ať se přihlásí u p. faráře J. Líznera 731 128 512
Pán Bůh zaplať J. Lízner

Bohoslužby

Pozor změny časech konání bohoslužeb

Pozor změny časech konání bohoslužeb viz sekce Bohoslužby

Kostelecký Anděl

Zde je nově stránka s odkazem na Kosteleckého Anděla

Náboženství pro dospělé

Máme pro vás nabídku výuky náboženství pro dospělé

Vyučuje P. Martin Sklenář z farnosti Český Brod

Výuka je každou třetí středu v měsíci v 19.15 hod. na faře v Kostelci n.Č.l.

Celá nabídka zde

V listopadu je změna termínu na čtvrtek 22.11. v 19.15 hod

Máme pro vás nabídku výuky náboženství pro dospělé
Vyučuje P. Martin Sklenář z farnosti Český Brod
 
výuku zahajuje ve středu 19.9. v 18.15 hod. na faře v Kostelci n.Č.l.
(a pokračuje každou třetí středu v měsíci)

Náboženství pro děti

Výuka náboženství pro 1. stupeň se koná ve čtvrtek v 13,00 hod. v Kostelci na faře
a nebo podle domluvy. 
Maloticích na faře v pátek v 15,30 hod. První místnost vpravo.

Tady jsou materiály k tématu
www.pastorace.cz/tematicke-texty/materialy-k-dlouhodobe-priprave-deti-k-1svatemu-prijimani

Diplomová práce

Pro pamětníky a zájemce o historii Církve v padesátých letech minulého století je k dispozici diplomová práce na téma:

Okresní církevní tajemníci na okrese Český Brod v padesátých letech 20. století.
Omezování katolické církve ve světle církevních pramenů

Autorka: Mgr. Jindra Junová

Pokud vás toto téma zajímá, tak dokument PDF je k dispozici zde

Okresní církevní tajemníci na okrese Český Brod v padesátých
letech 20. století. Omezování katolické církve ve světle
církevních pramenů

Pravidelné dění v naší farnosti

Adorace Nejsvětější Svátosti:    
Úterý, středa čtvrtek a v sobotu v 6,30 hod.
Každý pátek po mši svaté v 18,30 hod.

Setkání nad písmem svatým - biblická hodina:
Zpravidla každou třetí sobotu v měsíci
(termín je vždy s předstihem zveřejněn).

Příležitost ke svaté zpovědi:
Půl hodiny před mší svatou.

Farní knihovna:
Půjčení knih je možno domluvit po mši svaté s p. farářem.

Novinky přes SMS

Pokud by jste chtěli dostávat horké novinky pomocí SMS, tak věnujte pozornost této stránce:
Novinky přes SMS

E-mail na pana faráře: farnostkostelec@gmail.com

Pro komunikaci s webmastery ohledně webu, čerstvé novinky, změny a podobně, které chcete dát na web můžete posílat na následující adresu.
Případné změny budeme konzultovat s panem farářem, možná by bylo dobré vyžádat si od pana faráře souhlas podávat informace (požadavky) přímo na nás, aby se komunikace zjednodušila.

E-mail na webmastry: info@farnostkostelec.cz

Číslo farního účtu pro případnou podporu a dary:  426287379/0800

Děkujeme

Kontakt

Římskokatolická farnost Kostelec nad Černými Lesy administrátor Jaroslav Lízner Nám. Smiřických 23 281 63 Kostelec nad Černými Lesy 731 128 512
321 697 370 (nejsou vidět zmeškané hovory)